Играта е най-високата форма на изследване”- Алберт Айнщайн

 

Безплатна доставка на поръчки над 50лв!

Get Deatils

Политика и поверителност

Правила и политика за съхранение на лични данни

 

СИРЕНА ЕООД, собственик на уебсайт igrachkoteka.com спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) 2016/679, засягащ обработването, съхранението и изтриването на лични данни. Под термина „лични данни“ разбираме: име и фамилия, телефон, имейл, адрес за доставка.

 

Нашият екип се задължава:

 • Да съхранява и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, при изричното съгласие на собствениците им само и изключително за извършване на услугата и изготвяне на статистика за употребата ѝ.
 • Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани или недобронамерени трети лица.
 • Да предоставя данни към трети лица (куриери, доставчици) само за осъществяване на поръчки и ако това се налага за извършване на услугата. Потребителите имат право да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.
 • Да криптира и пази личните данни чрез ограничен достъп с парола в администраторския панел, където достъп с потребителско име и парола имат единствено служители на фирма СИРЕНА ЕООД и уебсайта igrachkoteka.com, които имат нужда да боравят с тази информация. Информацията се съхранява в криптиран вид и има подсигирени лог файлове, които записват кой и кога достъпва личните данни.
 • Да предоставя достъп на потребители до техните данни при желание от тяхна страна, да коригира или заличи при изрично желание от страна на потребителите.
 • Да предоставя по всяко време на потребителите достъп до въведените лични данни. За потребителите на системата igrachkoteka.com достъпът се осъществява с потребителско име и парола.
 • Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.
 • Да изтрие данните на клиентите в рамките на 48 часа, след заявка от тяхна страна. За да бъде направена такава, моля изпратете електронно писмо на info@igrachkoteka.com със заглавие „Изтриване“.
 • Да използва ….битов SSL сертификат на igrachkoteka.com, с което гарантираме по-сигурна връзка при попълване и запазване данните към поръчките.
 • Да съхранява личните данни на клиентите с грижата на добър стопанин, да не предоставя достъп до тях на неупълномощени лица и да не ги предоставя или препродава на трети лица.
 • При нарушаване неприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива СИРЕНА ЕООД с търговска марка igrachkoteka.com да уведоми компетентните органи (в случая Комисия за защита на личните данни) в рамките на 72 часа, както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.
 • По силата на закона да предостави лични данни на компетентните държавни органи, без да уведомява техните собственици, в случай, че тези данни са изискани

 

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги и за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Igrachkoteka.com не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus. Повече инфoрмация можете да откриете тук: https://privacy.google.com/#
 • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: Повече информация можете да откриете тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в облачни сървъри. Наш партньор в тази технология е superhosting.bg.  Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

 • За целите на измерване на потребителското поведение на сайтa – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
 • За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.
 • Информацията, необходима за извършване на услугата, се съхранява в рамките на една година, след което данните се изтриват, а данните се анонимизират и обобщават в статистика.
 • По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

 

Права на субектите на данни според GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

 

* Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от СИРЕНА ЕООД/ igrachkoteka.com и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

 

Контакти:

СИРЕНА ЕООД

Адрес: София 1151, с. Лозен, ул. Минзухар 1

ЕИК: 121058011

Телефон за връзка 0887 520960

info@igrachkoteka.com